Werkgroep Diversiteit Willebroek

U bent hier

Home > Projecten > Werkgroep Diversiteit Willebroek

In 2018 startte de dienst samenleven van gemeente Willebroek het project ‘Samen Uniek’ met een brainstormavond voor alle inwoners van de gemeente. Eén van de acties die hieruit voortkwam, was het samenbrengen van de vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen. In dit overleg wordt nagedacht hoe de Willebroekenaren betrokken kunnen worden bij ‘diversiteit in Willebroek’. Het organiseren van twee gespreksavonden om te weten te komen wat er leeft rond dit thema in Willebroek, betekende in 2019 alvast een succesvolle start van de werking die wordt uitgebouwd vanuit deze groep.

Gespreksavond: bril van het verschil

Motief vzw ging met de Willebroeknaren aan de slag met de ‘Bril van het verschil’, een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we omgaan met verschil en over welke soort samenleving we voor ogen hebben.

De gespreksavond startte met een inleiding waarin de ‘Bril van het verschil’ werd toegelicht.  Welke bril heb je op wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld buren met een andere overtuiging? Welke ‘modellen’ van brillen bestaan er zoal om te kijken naar samenleven in diversiteit? Hoe bepaalt die bril bijvoorbeeld onze kijk op hoe we de buurt willen inrichten, hoe we met elkaar willen omgaan in onze vrijwilligersorganisatie of hoe we het samenleven in onze gemeente willen organiseren?

'Diversegem', de ideale gemeente, maar wie heeft de touwtjes in handen?

Beeld je in dat we helemaal opnieuw konden beginnen: hoe zou onze nieuwe gemeente of organisatie er dan moeten uitzien volgens jou? Welke afspraken zijn nodig om het samenleven en -werken zo aangenaam mogelijk te maken? 

Met deze vragen nam Motief vzw de Willebroekenaren mee in het gedachte-experiment ‘Diversegem’. Via deze oefening krijg je op een speelse manier meer inzicht in welke beelden en ideeën over een ideale samenleving ieder van ons met zich meedraagt. Oefenen in het mekaar intens beluisteren, het zoeken naar verschillen en overeenkomsten en proberen tot compromissen te komen, zijn vaardigheden die hierbij aan bod kwamen.

Ook in jouw gemeente?

Vormingplus regio Mechelen en Motief vzw slaan de handen in elkaar om gemeenten of organisaties te ondersteunen in het opzetten van deze gespreksavonden. Vraag vrijblijvend informatie aan via kathleen.clerbout@vormingplus.be  

 

CONTACT

Contacteer ons via 015 44 41 00 of regiomechelen@vormingplus.be.