Open milieuraad Mechelen

U bent hier

Home > Nieuws > Open milieuraad Mechelen

In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseert de milieuraad een open vergadering waarop politieke partijen die in Mechelen meedingen naar de stem van de kiezer, de gelegenheid krijgen hun visie en plannen voor de komende beleidsperiode op het vlak van milieu, natuur en duurzaamheid voor te stellen.

De bedoeling is tweeledig:

  1. de partijen krijgen de kans om de natuur – en milieupunten uit hun programma’s toe te lichten, wat willen ze de komende legislatuur op de agenda zetten en verwezenlijken inzake milieu, natuur en groen, duurzaamheid.
  2. peilen naar de intenties over adviesraden en hoe ze de relatie zien tussen adviesraden, het college en de gemeenteraad. Hoe kan een milieuraad volgens hen bijdragen aan het natuur - en milieubeleid van de Stad Mechelen ?

Het is niet de bedoeling een politiek debat of een discussieavond te organiseren, maar wel om onze leden te informeren over de visie van de verschillende partijen op het toekomstig stedelijk beleid terzake.

Indien er vooraf al suggesties van vragen zouden zijn, dan mogen deze steeds overgemaakt worden aan Noël De Winter.

De milieuraad hoopt een boeiende avond te kunnen aanbieden en de aanwezigen meer inzicht te geven in het toekomstbeeld dat de politieke partijen voor ogen hebben voor het natuur - en milieubeleid in Mechelen.

De vergadering gaat door op donderdag 27 september om 20 uur in zaal Het Luchtruim, gebouw De Zeeridder, Befferstraat 25, Mechelen (3° verdieping).

WINTERBROCHURE

Bekijk de brochure of registreer je om ze gratis in je bus te krijgen.