Nieuws

U bent hier

Home > Nieuws

Week van de Tijd: van 4 tot 12 mei

Op 4 mei 2019 start de eerste Vlaamse editie van de Week van de Tijd. Tijdens deze week maken we de omgang met tijd en vrije tijd zo breed mogelijk bespreekbaar en hebben we extra aandacht voor de kortere werkweek, vrije tijd als basisrecht en bewuster omgaan met je vrije tijd. De hele week vinden er, verspreid over de vijf Vlaamse provincies, activiteiten plaats die toegankelijk zijn voor iedereen. Ze vormen tegelijk ook een oproep naar de Vlaamse, federale en Europese beleidsmakers om het thema ‘tijd en vrije tijd’ op de politieke agenda te plaatsen.

Achter de schermen: De Leeswereld in Lier

Sinds april 2016 organiseert Vormingplus regio Mechelen samen met stad Lier, bibliotheek De Fé en CVO Crescendo 'De Leeswereld' in Lier. We willen anderstaligen hun Nederlands laten oefenen door te spreken over Nederlandstalige literatuur. Zo vergroten de deelnemers niet alleen hun taalkennis, maar oefenen ze ook hun sociale vaardigheden. Wat vinden de deelnemers hier nu zelf van? We namen een kijkje tijdens één van de bijeenkomsten die om de twee weken plaatsvinden in de bibliotheek van Lier.

Mei Plasticvrij

Elke minuut komt er een volle vrachtwagen plastic in onze zeeën en oceanen terecht. Wegwerpplastic is een wereldwijd probleem: in het water, op het land, maar ook voor onze gezondheid. Plastic zit overal: van je donsdeken, je meubels, je elektronica tot je kledij. Mei Plasticvrij wil het gebruik van wegwerpplastic en microplastics terugdringen, samen met burgers en organisaties. Ook wij bij Vormingplus zetten dit seizoen plastic op de agenda met praktische en informatieve activiteiten.

16 mei: Typisch tieners

Een infoavond over het opvoeden van tieners. Je ontdekt wat er typisch is aan tieners en krijgt tips om het samenleven met tieners vlot te laten verlopen.

Tijdens de tienerjaren van je kroost kan het er pittig aan toegaan. Er komt in een recordtijd zó veel op je af, dat je misschien af en toe het noorden kwijt raakt.

Kunstproeven laat iedereen genieten

Elk jaar organiseert Sjarabang vzw ‘Kunstproeven’, het grootste en enige inclusief kunstenfestival voor mensen met en zonder beperking. Sjarabang wil iedereen op een laagdrempelige manier laten proeven van kunst en cultuur. Vormingplus regio Mechelen verzorgde zes workshops tijdens 'Kunstproeven'. Ingrid De Coninck, voedingsconsulente, geeft dit jaar de 

Neem deel aan de campagne Artikel 23

Hart boven Hard zet, samen met het Franstalige Tam Tam, de komende maanden Artikel 23 van de grondwet in het licht. Dat artikel zegt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven.

Samen willen ze immers dat de verkiezingen van 26 mei over onze basisrechten gaan. Waar heeft elk mens eigenlijk recht op in België, los van inkomen of achtergrond? 

Daarom vragen ze duizenden burgers om hun enquête in te vullen en aan te geven wat de prioriteiten moeten worden van de volgende regering! Doe je mee?

Expo: Heist van toen - 28 april tot 12 mei 2019

De expo het ‘Heist van toen’ brengt verhalen die studenten van de Thomas More Hogeschool optekenden bij bewoners van het WZH Ten Kerselaere. Gedurende een half jaar trokken de studenten naar het WZH waar ze in gesprek gingen met bewoners. Zes verhalen werden schriftelijk weergegeven en vier verhalen werden opgenomen en zijn nu te beluisteren.

Ruimtegebruik vandaag en morgen

We kunnen er niet langer omheen, er moet iets veranderen om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen, een toekomst te bieden voor volgende generaties en de biodiversiteit te vrijwaren. We moeten anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit. Een andere en verfrissende kijk op ons ruimtegebruik en de inrichting van onze leefomgeving dient zich aan en is broodnodig.
 
De vertoning van de documentaire Plannen voor Plaats geeft een beeld van de situatie in Vlaanderen. 

Koffiestop van 25 tot en met 30 maart

Heb je het al gehoord? Van de onrust in de supermarkt? En bij de groenteboer om de hoek? Het fruit is boos. De mango’s, papaja’s, bananen, ananassen, maar vooral de avocado’s hebben er genoeg van. Terwijl ze groeien aan bomen en struiken in Guatemala, zien ze de boeren honger lijden.

Kom jij vrijwilligen in Bornem?

Ben je een vlotte spreker van de Nederlandse taal en enthousiast om deze taal op informele manier aan te leren aan je gespreksgenoten? Je hoeft hiervoor helemaal niet geschoold te zijn want van ons krijg je de nodige vorming. Dan is de Babbelbox in Bornem misschien wat voor jou.

Om de 2 weken op donderdagavond van 19u30 tot 21u begeleid je samen met enkele andere vrijwilligers anderstaligen om hun Nederlands te oefenen. Er worden onderling dagdagelijkse gesprekken gevoerd, spelletjes gespeeld, boeken gelezen, … zodat de anderstaligen hun Nederlands in de praktijk kunnen oefenen.

Pagina's

WINTERBROCHURE

Bekijk de brochure of registreer je om ze gratis in je bus te krijgen.