Missie en Visie

U bent hier

Home > Frequently Asked Questions > Missie en Visie

Vormingplus regio Mechelen organiseert vormingen in de regio Mechelen. Zo bieden we volwassenen de mogelijkheid om zich in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale vaardigheden te vergroten.

Daarnaast stimuleren we de deelname van mensen en groepen aan het maatschappelijke en culturele leven. Door dicht bij de mensen ruimte te creëren voor interactie en ontmoeting, zetten we mensen ertoe aan om van en met elkaar te leren op een ongedwongen en aangename manier.

Speciale aandacht heeft Vormingplus voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. Zo willen we doelgroepen aanspreken die door andere educatieve instanties niet worden bereikt, maar ook de werking met reeds betrokken groepen uitbreiden en intenser maken.

Zowel de aanpak als de inhoud van de Vormingplus-initiatieven sluiten aan bij de leefwereld, ervaringen en capaciteiten van de deelnemers. In het aanbod experimenteren we met nieuwe en vernieuwende manieren van sociaal-cultureel vormingswerk.

Levenslang

Leren stopt niet wanneer wij de schoolpoort achter ons dichttrekken. Het leven begint dan vaak pas ‘echt’. Bijleren is belangrijk, maar dat kan ook op een niet-schoolse manier. In elke levensfase heb je andere noden: als ouder, grootouder, in je werk, tijdens je pensioen… Vormingplus regio Mechelen wil aan deze noden voldoen, zodat je kan bijleren door middel van cursussen, lezingen, uitstappen, …

Levensbreed

Vormingplus biedt vormingsactiviteiten aan vanuit verschillende domeinen: duurzaamheid, gezondheid en cultuur, technologie en wetenschap en mens en omgeving. Dus voor elk wat wils. 
Vormingplus geeft niet alleen zelf cursussen, maar wil ook creatieve en vernieuwende vormingsinitiatieven helpen opstarten, ondersteunen of promoten. Zo wil Vormingplus het sociale weefsel in onze regio versterken en de culturele participatie bevorderen.

Dertien Vormingplus-centra

Er bestaan 13 Vormingplus-centra in Vlaanderen, die op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap in 2004 zijn gestart. Verspreid over heel Vlaanderen biedt elk centrum een brede waaier vorming aan voor volwassenen in de vrije tijd.  Vormingplus regio Mechelen onderschrijft de gemeenschappelijke missie van visie van de 13 Vormingplus-centra

De Vormingplus-centra garanderen, elk binnen hun eigen regio, een breed en boeiend aanbod aan vormingsinitiatieven. Dat aanbod is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, betaalbaar en zinvol. Het speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en omvat die thema’s die relevant zijn voor de inwoners van de regio.

De centra doen dat op eigen initiatief of samen met sleutelfiguren en organisaties die op vele terreinen actief zijn. Zo overleggen ze met middenveldorganisaties, publieke dienstverleners, lokale besturen en overheden … en stimuleren hen ook tot onderlinge samenwerking.

De Vormingplus-centra zorgen ook voor de verspreiding en bekendmaking van educatieve initiatieven van andere aanbieders. Door samenwerking en samenspraak met andere organisaties streven de centra naar een sterk en goed gespreid vormingsaanbod in de regio.

Als creatieve promotor van levenslang en levensbreed leren biedt Vormingplus in de regio Mechelen een niet-schools vormingsaanbod aan. De ontwikkeling van het individu staat daarbij voorop. Diversiteit is één van de centrale doelstellingen, maar iedereen is welkom bij Vormingplus; jong, oud, man, vrouw, Belg of van een andere nationaliteit.

 

ONTHAAL

We zijn momenteel niet telefonisch bereikbaar. Heb je een vraag voor ons? Neem contact op via regiomechelen@vormingplus.be.