De Grond der Dingen

U bent hier

Home > Projecten > De Grond der Dingen

Wat is de Grond der Dingen?

ARSENAAL/LAZARUS steekt letterlijk de hand uit naar alle Mechelaars en startte met een tweeledig stadsproject waarin Mechelen en zijn bewoners de hoofdrol spelen. Ze geven de Mechelaars de kans elkaar beter te leren kennen én ze willen hen de mogelijkheid bieden ook actief mee te bouwen aan de toekomst van de stad. 

Ze doen dat enerzijds met een theatervoorstelling 'The Life of Mechelen', waarin de stadsbewoners onder begeleiding hun verhaal vertellen. Anderzijds roepen zij en het Hof van Busleyden de inwoners van Mechelen op om mee te bouwen aan de toekomst in 'De Grond der Dingen'. De stad Mechelen stelt hiervoor 20.000 m² ter beschikking. Elke Mechelaar kan zijn m² inzetten voor een nieuw idee of zich aansluiten bij bestaande projecten. Tot eind 2018 worden de ideeën verzameld. In het vernieuwde museum Hof van Busleyden worden vanaf juni 2018 voorstellen verzameld en zichtbaar gemaakt. Alle indieners en geïnteresseerde Mechelaars onderhandelen over de kwaliteit, de waarde en/of het nut van de ingediende projecten en maken zelf een selectie. In 2019 worden de geselecteerde voorstellen gepresenteerd in een grote overzichtstentoonstelling. Vervolgens komen we in overleg met Mechelaars en deskundigen tot een definitieve keuze van projecten die we tegen 2021 ook daadwerkelijk hopen te realiseren.

Dit project doet het hart van Vormingplus regio Mechelen sneller slaan. Wat een mooi participatief project, voor en door Mechelaars! Alle Mechelaars, zonder uitzondering, moeten de kans krijgen om een idee over hun m² in te dienen of hun m² te schenken aan een initiatief dat hen warm maakt. Daarom hebben ARSENAAL/LAZARUS, het Hof van Busleyden en Vormingplus regio Mechelen de handen in elkaar geslagen om minderheden en kansengroepen te laten kennismaken met en participeren in De Grond der Dingen. 

Wil je graag meer weten? Contacteer Veerle Gabriels.

Ontmoetingsmomenten van de Grond Der Dingen

Met de mensen van De Keeting, een Mechelse vereniging waar armen het woord nemen, gingen we op bezoek in het museum Hof van Busleyden. Daar gaf Siel van het Museum ons niet enkel een interessante uitgebreide uitleg over de permanente collectie, in de zaal van De Grond der Dingen vertelde Willy van ARSENAAL/LAZARUS ons meer over het stadsproject DGDD. Daarna gingen we rond de tafel zitten: wat zouden de mensen van De Keeting doen met een vierkante meter? Wat ontbreekt er in Mechelen? Na verschillende brainstormsessies sprong één idee er helemaal uit: we willen gehoord worden, dus we willen een plek waar men niet anders kan dan naar ons luisteren. Een spreekgestoelte, een speaker’s corner, een kiosk, op een sympbolische plek, op de Grote Markt, vlakbij het stadhuis, zodat de beleidsmakers ons horen. Ondertussen wordt er geknutseld aan de maquette, die binnenkort wordt opgenomen in de tentoonstelling van museum Hof van Busleyden. En nagedacht over een gepaste naam. 

Nog tot eind februari 2019 kunnen ideeën ingediend worden. Daarna gaan we praten over die ideeën. Alle ingediende ideeën worden volgens thema geclusterd. Tijdens drie ontmoetingsmomenten nodigen we je uit om deel te nemen aan het gesprek: welke ideeën zouden samengevoegd nog sterker kunnen zijn? Of aangevuld worden? Welkom!

Meer info: www.degrondderdingen.be.

GRATIS BROCHURE

Bekijk de brochure of registreer je om ze gratis in je bus te krijgen.