Coronamaatregelen

U bent hier

Home > Coronamaatregelen

Eind september starten we het activiteitenaanbod in levenden lijve op een veilige manier terug op. Je kan er vanop aan dat we in het belang van ieders gezondheid de geldende coronamaatregelen strikt zullen toepassen. We baseren ons hiervoor op de coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten

Wat mag jij van ons verwachten?

 • Samen met onze partners en begeleiders maken we per activiteit een risicoanalyse op. Meer concreet: we maken telkens een risico-inschatting op basis van het type activiteit, de deelnemers, de locatie (grootte en mogelijkheid tot ventilatie), en de verplaatsing naar en tijdens de activiteit. We laten enkel activiteiten met een positieve risico-score doorgaan om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden.
   
 • Per activiteit stellen we een draaiboek ter beschikking met daarin de algemene richtlijnen voor deelnemers, begeleiders en partners, de samenvatting van de risicoanalyse, de corona-aftoetslijst en een aanwezigheidslijst.
   
 • We informeren je voor de start van de activiteit via onze online kanalen (website, e-zine, sociale media, individuele herinneringsmail) over de veiligheidsmaatregelen. Ook in het gebouw voorzien we zichtbare informatie en instructies. Voor deelnemers zonder toegang tot internet voorzien we communicatie op maat.
   
 • Per activiteit is een begeleider aanwezig die de geldende veiligheidsmaatregelen toelicht en opvolgt.
   
 • We zorgen ervoor dat er in het Vormingplus gebouw voldoende afstand kan gehouden worden. Daarnaast zorgen we voor ventilatie van de ruimten en de mogelijkheid om je handen te ontsmetten. Naast de ontsmetting van de contactoppervlakten zorgen we voor een dagelijkse grondige poets- en ontsmetting van de gebruikte ruimtes.
  Gaat de activiteit niet door in het gebouw van Vormingplus regio Mechelen? Informeer je via de communicatiekanalen van de partner in kwestie. 
   
 • Om de coronamaatregelen efficiënt en veilig te kunnen toepassen, laten we enkel deelnemers toe die voor de start van de activiteit ingeschreven zijn en van ons een inschrijvingsbevestiging kregen.

Wat mogen wij van jou verwachten?

Vormingplus is samen met haar partners de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen en doet al het mogelijke om de risico’s op een besmetting zo laag mogelijk te houden. We verwachten dan ook van onze deelnemers dat ze mee de verantwoordelijkheid opnemen om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Bedankt alvast om de veiligheidsmaatregelen mee toe te passen.

 • Breng je eigen mondmasker mee naar een activiteit en draag het ten allen tijde. 
   
 • Als je tot 7 dagen voor de activiteit COVID-19 symptomen (koorts, koortsig gevoel, hoesten, spierpijn, kortademigheid, minder goed ruiken) vertoont: raadpleeg een dokter en annuleer je deelname onmiddellijk. Breng het secretariaat voor de start van de activiteit op de hoogte via 015 44 41 00 of regiomechelen@vormingplus.be. We betalen je inschrijvingsgeld meteen terug.
   
 • Behoor je tot één van de risicogroepen, als 65-plusser of iemand met een onderliggende aandoening? (bv. hart- en vaatziekten en/of verlaagde immuniteit). Dan vragen we je om zelf een inschatting te maken over je deelname, eventueel in overleg met je behandelend arts.  Wij ontraden kwetsbare deelnemers (verzwakt en met medische achtergrond) om nu al deel te nemen aan onze binnenactiviteiten. We baseren ons hiervoor op het charter Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving, samengesteld door o.m. de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie, Prof Erika Vlieghe)
   
 • Als je binnen de 14 dagen na de activiteit COVID-19 symptomen (koorts, koortsig gevoel, hoesten, spierpijn, kortademigheid, minder goed ruiken) vertoont, neem dan onmiddellijk contact met je huisarts. Als je positief test op corona zal een contactonderzoeker van de overheid je contacteren. Geef aan de contacttracer zeker de gegevens van Vormingplus door. Verwittig ook zeker het Vormingplus secretariaat via 015 44 41 00 of regiomechelen@vormingplus.be. Op die manier kunnen wij ook alle maatregelen rond contactonderzoek efficiënt toepassen.

Bedankt alvast voor je verantwoord handelen! 

CONTACT

Contacteer ons via 015 44 41 00 of regiomechelen@vormingplus.be.